Tuvalet Tıkanıklığı

Tuvalet tıkanmasının nedenleri arasında en büyük paya sahip olan, şüphesiz tuvaleti veya klozeti kullanan kullanıcılardır. Kullanıcılar bazen umursamadıkları için, bazen de farkında olmadan tuvalet tıkanıklığına sebep olurlar.

Klozete atılan tuvalet kâğıtları bile klozet tıkanmasına sebep olmaktadır. Oysa tuvalet kâğıdının suda erdiğini düşünürüz. Elbette suda eriyen tuvalet kâğıtları vardır ama çoğu tuvalet kâğıdı suda erimez ve tuvalet tıkanıklığına veya klozet tıkanıklığına sebep olur.

Küçük çocuklu evlerde, tuvalet veya klozet tıkanması oyuncaklar yüzünden de olabilmektedir. Küçük çocuklar, biz farkında olmadan klozete oyuncak atabilmektedirler. Klozet tıkandı ise, siz farkında olmadan çocukların klozete attığı oyuncaklardan dolayı olabilir.

Klozet tıkandı ise bu sorunun bir diğer nedeni ise pimaş borusunun eğimi olabilir. Pimaş boruları %3 eğimli olmalıdır. Bu oran en ideal eğim miktarıdır. Çünkü bu eğim sayesinde pis su, boru içinde rahatlıkla ilerler ve beraberinde katı cisimleri de ana gider hattına kadar sürükler. Ancak pimaş borusunun eğimi daha az olursa, boru içinde su çok yavaş akar ve tıkanıklığa sebep olur. Pimaş borusunun eğimi fazla olursa, su hızlı akar ve beraberinde sürüklemesi gerektiği katı cisimleri sürükleyemez ve yine tuvalet tıkanıklığına sebep olur.

Tuvalet giderinin eğiminin az ve ya çok olduğunu, firmamız kameralı görüntüleme cihazları ile tespit etmektedir.

Klozet veya tuvalet tıkanmasının bir sebebi de ana gider hattından kaynaklanmaktadır. Ana gider hatlarında meydana gelen tıkanıklıklar, doğrudan klozeti veya tuvaleti etkilemektedir. Çok katlı bir binada oturuyorsanız ve bu binanın en alt katında hatta bodrum katında oturuyorsanız, ana gider tıkanması sonucunda tuvaletinizde veya klozetinizde taşma olayı bile yaşanabilir.